ZULU WORSHIP – JOYOUS 17 LYRICS By Hlengiwe Ntombela

Sengiyamethemba lowo
[I now trust in thee]
Owanikelwa le eGolgotha
[Who was brought to Golgotha]
Ngezono zami nezabantu bonke
[For my sins and for everyone’s] 


Hayi imvana eyophayo
[The lamb that bled]
Yahlatshelwa thina, thina
[Crucified for us]
Hay’ umMeli wabonayo
[The representative of the sinners]
Wasifela thina
[Died for us]

Hay’ umMeli ‘wabonayo
Wasifela thina

Bayede Nkos’ engcwele
[Glory holy God]
Owangithwalel’ umqhele
[Who took the crown for me]
Lowo umqhele wakuhlaba
[That crown was painful]
Kuze ngibe nokwethaba
[So I can respect You]
Wawungenasici Jesu
[You were innocent Jesus]
Wawumuhle mhlaba-hlosi
[You’re beautiful leopard of the earth]
Kepha wakudela konke
[Yet you defeated everything]
Ngazo zonk’ izono zethu
[Through our sins]

Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,
[Glory my Lord]
Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,

Lokhu kungi…
[This is…]
Kuyangimangalisa
[This is amazing]
Futhi kuye
[And to Him]
Kuyangithobisa
[I humble myself]
kuyaqeda yonk’inkani
[It conquers my stubbornness]
Nami ngiyathandwa ngingumoni
[And He loves me though I’m a sinner]

Waze wamuhle, wamuhle
[How beautiful are you]
Wamuhle Jesu, wamuhle kimi.
[how beautiful are you Jesus to me]

Uyingcwele, uyingcwele
[How holy are you]
Uyingcwele Jesu, uyingcwele kimi
[How holy are you Jesus to me]

Lyrics found using:

 • zulu worship lyrics
 • wamuhle jesu wamuhle kimi
 • zulu worship songs lyrics
 • zulu worship songs
 • zulu praise and worship songs lyrics
 • joyous celebration zulu worship lyrics
 • obayede nkosi yami message
 • wamuhle jesu wamuhle kimi lyrics
 • who sings wamuhle kimi
 • wamuhle jesu kimi
 • wa muhle jeso wa muhle kimi larynx
 • Wa muhle hlengiwe joyous lyrics
 • wa muhle by joyous lyrics
 • lyrics of the song nayi imvana eyasifela
 • Lyrics for joyous 17 Hlengiwe
 • joyous celebration-wamuhle wamuhle wamuhle kimi lyrics
 • joyous celebration 17 zulu worship lyrics
 • bayede lyrics

Link to This Page

Did you find this lyrics helpful? You can easily share this lyrics with others by copying the code below and adding it to your favorite web page.


Tweet with this Shortlink:

Sign Up in Seconds

Join us to get latest Lyrics delivered to your inbox. No Spam, We Promise!


About NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics.

Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise.

You can join our team of contributors by sending us a contact request

error: