When I Remember What the Lord Has Done by Hlengiwe Mhlaba Lyrics and Video

Song Title: When I Remember What The Lord Has Done

Author: Hlengiwe Mhlaba

Language: English and Zulu

When I Remember What The Lord Has Done Full Lyrics

When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore

No,no,no,no
I will never go back anymore
I say no,no,no, no
I will never go back anymore
I say no,no,no, no
I will never go back anymore
No,no,no, no
I say no,no, no, no
I will never go back anymore

Uma ngikhumbula engakwenzwela yinkosi
Angisoze ngabuyela emuva
Uma ngikhumbula engakwenzwela
yinkosi
Angisoze ngabuyela emuva
Uma ngikhumbula engakwenzwela yinkosi
Angisoze ngabuyela emuva

ALSO SEE  Sweet Jesus (Rose of Sharon) Lyrics by Mthunzi Namba

Ngithi angeke, ngeke
Mina angeke, ngeke
Mina angeke ngabuyela emuva
Ngithi mina angeke
Ngeke,ngeke.

the Video