SABELA – JOYOUS 4 LYRICS By Priscilla Ngqumeya

Jesu lona wa wasusamatyala
Wahlambizono zam
Wabangu gqirha apha kum
Sabela, sabela
Sabela uyabizwa
Kutheni ungasabeli / ungamameli
Nansi insikelelo, yiza ke nawe
Uzosindiswa, woza
Sabela, sabela
Thixo wam wandenzela inceba
Wangiphunyana wade waba nguqgirha
Oyiyo! wabanguqgirha apha kumi
Sabela sabela yho yho yho
CHORUS
Sabela, sabela uyabizwa
Sikubizela onqamlezweni
Sithi woza, woza
Hoho hoho hoho
Kutheni ungamameli yho (x4)
CHORUS

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request