HOLY CITY (GLORY TO GOD-BAYEDE UYINKOSI) LYRICS

 Jerusalem, JerusalemLift up your voice and singHossana in the highestHossana to the KingBehold in the name of GodHe takes away the sin of manFor Holy city of JerusalemLift your voice and singCHORUS Glory to GodGlory to GodGlory to the King of KingsGlory to the King of KingsAfrica vumani iculoPhambi kweNkosi yamakhosiThe King  Read On

JOYOUS 1 – NGOKULANDELA MSINDISI LYRICS

Ngokulandela msindisi, kuzozonk' izinsizilaph' ukhona ngolandela yebo ngizolandangokulandela msindisi wen' owachith' igazinoma bonke bekudela ngomsa ngizolandelanom'indlela inameva njengo lwandle lugubhaWayihamba leyo ndlela ngakhongi zolandelaNgokulandela msindisi weno wachith' igazinoma bonke bekudela ngomsangi zolandelaNakuzo zonk' izinhlupheko nomangilingwa ngazonkosi walithwal' impela Read On

I NEED THEE – JOYOUS 1 LYRICS By Margaret Motsege

 I need the every hourMost gracious LordNo tender voice like thineCan peace afford?CHORUS:I need thee,Oh I need thee, Every hour I need theeOh bless me now my SaviourI come to thee(I come unto thee Oh Lord)I need thee every hourStay thou me thineTemptations lose the powerWhen thou Art nigh(Chorus)I come to theeCos my life is in despairOh Lord, I come to Read On

NJENGE NDLUZELA – JOYOUS 17 LYRICS By Xolani Mdlalose

Njengendluzela yomela amanzi,[As thy deer panteth for the waters]Umoya wami ufuna wena[So my soul longs for you] Phakama PhakamaPhakama Jesu[Exalt Jesus]Phakama PhakamaEmpilweni zethu[In our lives]Busa busaBusa Jesu[Reign Jesus]Busa busaEmpilweni zethuHallelujah uyingcwele[Hallelujah you're holy]Uphakeme hallelujah[You're exalted hallelujah]Hallelujah Read On

MTHEMBE NJALO – JOYOUS 17 LYRICS By Dudu Tsobane

Uzokwenza akushilo[He will do what He said He will do]Mthembe njalo[Keep on trusting Him]Izwi lakhe linamandla[His word is powerful]Alijiki oh mthembe njalo[It doesn't change]Mthembe njaloIzethembiso zakhe[His promises] Zimi njalo[Are always there]Wethembisil' ezw­ini lakhe uzokwenza[What He promised in His word He will do]Hlal' ezwini ungasuki[Stick to the word and don't Read On

KUBO BONKE OTHIXO – JOYOUS 17 LYRICS By JC Choir

Kubo bonke oothixo[Amongst all the gods]Akekh' onje ngaye[There is no one like Him]UJesu nguye yedwa[It's Jesus alone]Obusa phezu kwezinto zonke[Who reigns on top of everything]UJes' uye yedwaOnokubongwa[To be praised]UJes' uye yedwaOnokubongwaKubo bonke ooThixoAkekh' onje ngayeUJesu nguye yedwaObusa phezu kwezinto zonkeUJes' uye yedwa[Nguye yedwa, nguye Read On

error: