NGIZAKUBULELA – JOYOUS 11 Lyrics By Hlengiwe Dlamini-Pitso

Ngizakubulela kuye owangihawukela
Ngoba uthando lwakhe lunami impilo yam’ yonke
(x2)

Insindiso yakhe ikumi ngasosonke isikhathi
Uwehlisela amathamsanqa umphefumlo wami

Ngizakubambelela kuye kuze kufike usuku

Ngeke ngiyikhonze eny’ iNkosi
Nguwe kuphela umhlengi wami

Insindiso yakhe ikumi ngaso sonk’ isikhathi
Uwehlisel’ amathamsanqa umphefumlo wami

Ngizakubambelela kuye kuze kufike usuku

Lyrics found using:

  • hlengiwe dlamini joyous celebration

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request