MTHUNZI NAMBA – NANT’ ITHUBA JOYOUS CELEBRATION 19 LYRICS

Oh nant’ ithuba siliyeka
Nank’ umusa ongaka
Ngoba asilethi asilahli
Konke kuy’ uMsindisi

Woza, woza je ngamanje
Woza, mus’ ukulibala
Letha izinhlungu zakho
Ngoba yena uzokuphumuza
(Chorus)
Woza kuye masinyane
Letha imithwalo yakho
Goba, ibek’ enyaweni zakhe
Ngoba Yena uzokuthwalela
(Chorus)
Woza kuye, woza masinyane
Uzokuthwalela, woza kuMsiNDISI

Lyrics found using:

  • Nanti ithuba joyous

Link to This Page

Did you find this lyrics helpful? You can easily share this lyrics with others by copying the code below and adding it to your favorite web page.


Tweet with this Shortlink:

Sign Up in Seconds

Join us to get latest Lyrics delivered to your inbox. No Spam, We Promise!


About NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics.

Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise.

You can join our team of contributors by sending us a contact request

error: