KULIGUGU KIMI – JOYOUS 18 LYRICS By Nhlanhla Zofo and Puleng March

Kuligugu kimina njalo
[It’s with pride to me]
Ukwaz’ ukuthi nginomhlobo
[To know I have a friend]
Ongek’ angishiy’ um’ izinsuku zinzima
[Whom will never forsake me even in hard times]
Ohlal’ ekhona uma ngimdinga ngempela
[He’s always present when I really need Him]
Chorus:
Umhlobo onguJesu
[A friend Jesus]
Umhlobo onguJesu
Jesu ungumhlobo wangempela
[Jesus you’re a friend indeed]
Lapho abantu bengijikela
[When people turn their backs on me]
Izivunguvungu zizintlangothi zonke
[Troubles are all horns upon me]
Lapho izitha zibhodla
okwengenyama
[Where enemies roar like a lion]
Ziqond’ ukungigwinya
[On a mission to swallow me]
Uthembisile Jesu
[Jesus you promised]
Uyohlal’ unami njalo nje
[You’ll always be with me]
(Chorus)
Uphi umhlobo onjengaye?
[Where is a friend like him?]
Akajiki uhlal’ ekhona
[He doesn’t disappoint, ever-present]
Uthembekile unothando lwaphakade
[Trustworthy, everlasting love]
Thando lwakhe lujulile lubanzi
[His love is great and wide]
Uthembisile Jesu
Uyohlal’ unami njalo nje
(Chorus)

Lyrics found using:

  • Kuligugu Kimi Lyrics
ALSO SEE  Song Title: Just To Be Close Lyrics by Benjamin Dube

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request