KULIGUGU KIMI – JOYOUS 18 LYRICS By Nhlanhla Zofo and Puleng March

Kuligugu kimina njalo
[It’s with pride to me]
Ukwaz’ ukuthi nginomhlobo
[To know I have a friend]
Ongek’ angishiy’ um’ izinsuku zinzima
[Whom will never forsake me even in hard times]
Ohlal’ ekhona uma ngimdinga ngempela
[He’s always present when I really need Him]
Chorus:
Umhlobo onguJesu
[A friend Jesus]
Umhlobo onguJesu
Jesu ungumhlobo wangempela
[Jesus you’re a friend indeed]
Lapho abantu bengijikela
[When people turn their backs on me]
Izivunguvungu zizintlangothi zonke
[Troubles are all horns upon me]
Lapho izitha zibhodla
okwengenyama
[Where enemies roar like a lion]
Ziqond’ ukungigwinya
[On a mission to swallow me]
Uthembisile Jesu
[Jesus you promised]
Uyohlal’ unami njalo nje
[You’ll always be with me]
(Chorus)
Uphi umhlobo onjengaye?
[Where is a friend like him?]
Akajiki uhlal’ ekhona
[He doesn’t disappoint, ever-present]
Uthembekile unothando lwaphakade
[Trustworthy, everlasting love]
Thando lwakhe lujulile lubanzi
[His love is great and wide]
Uthembisile Jesu
Uyohlal’ unami njalo nje
(Chorus)

Lyrics found using:

 • Kuligugu Kimi Lyrics
 • Uligugu kimi lyrics
 • lyrics for kuligugu kimi
 • joyous celebration 18 umhlobo lyrics
 • Joyous Celebration uligugu kimi
 • uligugu joyous celebration download
 • lyrics for Uligugu kimi by joyous celebration
 • uligugu kim by joyous celebration lyrics
 • kuligugu kumi lyrics
 • kuligugu kimi lyrics in english
 • kulihugu kimi lyrics
 • kuligugu kimi by joyous celebration lyrics
 • Joyous celebration-kuligugu kim lyrics
 • joyous celebration x uligugu kimi lyrics
 • joyous celebration kuligugu kimi lyrics
 • joyous celebration 18 kuligugu kimi lyrics
 • joyous celebration - kuligugu kimi translated lyrics
 • ingabe ikhona ngempela eminye imihlaba nezidalwa eziphila kuyo?
 • downloading lyrics for the song kuligugu kimi by Joyous celebration
 • download uligugu by joyoua

Link to This Page

Did you find this lyrics helpful? You can easily share this lyrics with others by copying the code below and adding it to your favorite web page.


Tweet with this Shortlink:

Sign Up in Seconds

Join us to get latest Lyrics delivered to your inbox. No Spam, We Promise!


About NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics.

Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise.

You can join our team of contributors by sending us a contact request