JOYOUS 12 – OPHUZAYO LYRICS By Nobathembu Mabeka

Ophuzayo kulawa manzi akomi naphakade qha
Ndithi ophuzayo kulawa manzi akomi naphakade qha

Akomi qha (akomi qha)
Akomi qha (akomi qha)
Akomi qha (akomi qha)
Akomi qha (akomi qha)
Ophuzayo kulawamanzi akomi na phakade qha

Kulo mthombo wosindiso owavulwa ngenxa yami
Mawuhlale umpompoza
Uzihlamba izon’ akomi qha

(chorus)

Usebuhlungwini,
kunzim’ empilweni
Uphelelwe lithemba, ungoyiki
Woza kula manzi,
Woza kula manzi bo
Kula manzi bo
Kula manzi bo

(Chorus)

Dimomo momo (dimo momo)

(Chorus)

Kula manzi kukhon’ impiliso,
Kukhon’ uloyiso
Kukhon’ amandla, hay’ hay’ hay’ woza
Ndithi woza, ngob’ akomi
Akomi qha

(chorus)

Lyrics found using:

  • ophuzayo lyrics
  • ophuzayo
  • ophuzayo joyous celebration lyrics

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request