DUMISANI – JOYOUS 17 Lyrics By Nomandla Mfecane

 Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah

[All nations must praise Jehovah hllelujah]
Mbongeni mncomeni njalo
[Thank Him, compliment Him always]
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo

Siphakamisel’ amehlo ethu
[We lift our eyes]
Siphakamis’ izandla zethu
[We lift our hands]
Lapho usizo lwethu lovela khona
[Where shall cometh our help]
Siphakamisel’ amehlo ethu
Sizinikela kuwe
[We surrender to You]
Lapho usizo lwethu lovela khona
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siphakamis’ izandla zethu
Siphakamisel’ amehlo ethu
Baba singayaphi uma singasuka kuwe
[Father where would we go if we leave you]
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siphakamis’ izandla zethu
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siyazithoba phambi kwetrone yakho yomusa
[We bow before your merciful throne]
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siphakamis’ izandla zethu
Siphakamisel’ amehlo ethu
As a sign of surrendering to you
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni
Mbongeni yena
Mncomeni yena
Mbongeni mncomeni
Mbongeni mncomeni
Mbongeni mncomeni
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo
ALSO SEE  Ibhayibhili Ke Lyrics by Worship Addicts

Lyrics found using:

  • nomandla mfecane

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request